HTTP/1.1 200 OK Content-Type: צרכנים

הגשת תלונה - צרכן חדש -שלב ראשון מתוך ארבעה

אנו מטפלים בתלונות הנוגעות לכלל העסקים, הגופים הציבוריים והעמותות בישראל.
לא תטופלנה תלונות בעניין יחסי עובד-מעביד, או בין שני אנשים פרטיים (סכסוכי שכנים ענייני בתים משותפים וכד').

במקרים בהם נמצאת התלונה בערכאות משפטיות , בוררות או בהסדר אחר בין הצדדים, לא יוכל הארגון לטפל באופן פרטני בתלונה.

מעבר לדף כניסת צרכנים רשומים
 

שם פרטי* שם משפחה* מייל*
רחוב ומספר עיר  מיקוד 
טלפון* נייד פקס
    ת.ז. שפה מועדפת
 שנת עליה   חלק מהעסקים (בעיקר בתחומי בריאות, ביטוח ובנקאות) אינם מטפלים בתלונה ללא מספר ת.ז.    
אני בן/בת פחות מ-13 שנים   אני בגיל הזהב
 
אני מאשר קבלת דיוור מקצועי בתחום הצרכנות שישלח אלי מארגון אמון הציבור
 
 
 
 
"אמון הציבור" חברה לתועלת הציבור (מלכ"ר)
 
ת"ד 50052 תל אביב, מיקוד 61500 • טל: 03-5606069 • פקס: 03-5601384 • www.emun.org